direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

2.1 Huidige situatie

Onderhavig plangebied is gelegen aan de Berg en Heideweg, ten noordoosten van het dorp Velp. Het plangebied is circa 2,1 hectare groot. In het westen wordt het perceel begrensd door de rijksweg A12. Ten noorden van het perceel is de weg De Del met daarachter de tennisvelden van een voormalige tennisvereniging gelegen. In het zuiden, langs de rijksweg, ligt een gebied met volkstuinen. Oostelijk van het plangebied is het bos- en parkachtige Landgoed Dordtwyck gelegen. In de huidige situatie wordt het perceel aan de Berg en Heideweg gebruikt als paardenweide en zijn er enkele schuurtjes aanwezig ten dienste van de huidige functie. De huidige functie blijft behouden en alleen de geldende bestemming zal door middel van voorliggend plan worden gewijzigd. Daarnaast zullen de huidige opstallen gereduceerd worden tot alleen de huidige paardenstallen.

Onderstaande luchtfoto's tonen de ligging en begrenzing van het plangebied aan de Berg en Heideweg en de kavel aan de Waterstaat. Afbeelding 1 toont de ligging van het plangebied (rood), ten opzichte van de kern Velp. Ook toont de afbeelding de ruilkavel (geel). De rode lijn in afbeelding 2 geeft de begrenzing van het plangebied weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG10-0003_0001.jpg"

Afbeelding 1: Globaal overzicht ligging betrokken kavels (Bron: Google Earth, 2010) 

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG10-0003_0002.png"

Afbeelding 2: Begrenzing plangebied (Bron: Google Earth, 2010)

Onderstaande afbeelding geeft de sfeer weer in het plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG10-0003_0003.png"