direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

2.2 Toekomstige situatie

Onderhavig plan ziet er op toe het feitelijke gebruik als paardenwei te legaliseren. Van een nieuwe toekomstige situatie is derhalve geen sprake. Er zijn in het geldende beleid op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau geen doelstellingen voor natuurontwikkeling en daarmee is het handhaven van de bestemming niet zinvol. Een bestemmingswijziging naar een agrarische bestemming is dan ook gezien de huidige situatie en de situatie zoals die al reeds lange tijd bestaat, het meest voor de hand liggend. Voorliggend bestemmingsplan biedt voorts de grondslag voor een legalisatie van de aanwezige bouwwerken zoals de paardenstallen (circa 150 m²), de omheining rondom de paardenbak en de mestbak. Deze legalisatie zal plaatsvinden via een nog aan te vragen / te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen en zal daarbij getoetst worden op welstandaspecten. Daarbij zullen in ieder geval de afrastingen rondom de weide aangepast moeten worden aan de maximale maten die gelden voor dergelijke afrasteringen. Een tweetal andere gebouwtjes direct zuidelijk van de paardenstal worden gesloopt.