direct naar inhoud van 4.9 Verkeer en parkeren
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

4.9 Verkeer en parkeren

Een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot problemen bij verkeersafwikkeling of parkeeroverlast. De paardenweide wordt ontsloten op de Berg en Heideweg en De Del. Beide wegen zijn direct aangesloten op een doorgaande weg. In het zuiden wordt het gebied via de Berg en Heideweg ontsloten op de Arnhemsestraatweg en in het oosten via De Del op de Daalhuizerweg. Het parkeren zal worden opgelost op aan de noordkant van het plangebied, langs de oprit naar de paardenstallen toe. In onderhavig geval is sprake van een bestaande situatie. De beoogde bestemmingswijziging zal geen negatieve effecten hebben op de verkeersafwikkeling of op het gebied van parkeren. De verkeersafwikkeling zal middels de bestaande op- en afrit plaatsvinden. De verkeersstructuur is goed in staat het verkeer af te wikkelen.

Conclusie

Vanuit het aspect verkeer en parkeren is er geen bezwaar tegen de beoogde bestemmingswijziging en legalisatie van het huidige gebruik.