direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Landelijk Gebied, locatie paardenwei Berg en Heideweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG10-0003

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan.

Het project wordt op initiatief van de gemeente gerealiseerd. De kosten die gepaard gaan met de bestemmingsplanwijziging zijn voor rekening van de gemeente en hiervoor zijn budgetten beschikbaar.

Conclusie

De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is gewaardborgd omdat het plan volledig op initiatief van de gemeente wordt gerealiseerd.