direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Aanleiding van voorliggend bestemmingsplan is het verzoek om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging voor een voormalig agrarisch bedrijf aan de Dorpsweg 80 te Spankeren. Op het perceel zijn momenteel een dienstwoning en schuren van een voormalig agrarisch bedrijf gesitueerd. Initiatiefnemer is voornemens om de twee bestaande schuren te slopen en hier één nieuw bijgebouw voor terug te bouwen. Dit bijgebouw moet dan gebruikt gaan worden voor het hobbymatig houden van paarden en daarvoor wordt ook een paardenbak aangelegd. De dienstwoning blijft behouden en zal als burgerwoning worden opgenomen in voorliggend bestemmingsplan.

Het beoogde gebruik is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied' (2009) van de gemeente Rheden. Er dient een woonbestemming te worden opgenomen en een bouwvlak voor het nieuwe bijgebouw en de paardenbak. Gelet op de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is het voeren van een planologische procedure noodzakelijk. De gemeente Rheden is in principe bereid medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.