direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

2.1 Huidige situatie

Onderhavig plangebied is gelegen aan de oostzijde van het dorp Spankeren, op de grens van bebouwd gebied en het buitengebied. Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door de Dorpsweg en in het zuiden loopt de spoorlijn Arnhem-Zwolle. Ten westen grenst het plangebied aan een woonboerderij en deels aan de Overweg. Ook aan de oostzijde is een woonboerderij (nr. 82) gelegen.

Op het perceel zijn momenteel een woonboerderij (dienstwoning) en twee schuren aanwezig. De huidige opstallen waren voorheen in gebruik ten dienste van een agrarisch bedrijf. De omliggende gronden zijn in gebruik als erf en grasland. Het stuk grond aan de voorzijde van de woonbebouwing en de bijgebouwen grenzend aan de Dorpsweg is in gebruik als boomgaard. Het bedrijf heeft de agrarische bedrijfsvoering enkele jaren geleden beƫindigd. Het is niet te verwachten dat zich op deze locatie ooit nog een agrarisch bedrijf zal vestigen gelet op de vele woningen die op een relatief korte afstand zijn gelegen.

Onderstaande luchtfoto's tonen de ligging en begrenzing van het plangebied. Afbeelding 1 toont de ligging ten opzichte van de kern Spankeren en in afbeelding 2 is de begrenzing van het plangebied weergegeven door middel van de rood gestippelde lijn. In afbeelding 2 is tevens de bestaande opstallen aangegeven (geel gearceerde en omlijnde vlakken).

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG8-0002_0001.jpg"

Afbeelding 1: Globaal overzicht ligging plangebied (bron: Bing Maps)

afbeelding "i_NL.IMRO.0275.BPLG8-0002_0002.jpg"

Afbeelding 2: Begrenzing plangebied en situering bestaande opstallen (bron: Bing Maps)