direct naar inhoud van 4.9 Verkeer en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

4.9 Verkeer en parkeren

De boerderij wordt ontsloten op de Dorpsweg. Dit geldt voor zowel de woning als de omliggende agrarische gronden. De dienstwoning behoudt zijn woonfunctie. Het voornemen is om de agrarische gronden in te richten ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden, wat niet onder de agrarische bedrijfsvoering valt. De bewoning wordt gehandhaafd maar de bedrijfsvoering wordt meer dan gehalveerd.

Gelet op deze halvering kan worden aangenomen dat er een afname in het aantal verkeersbeweging te verwachten valt. Dit zal ten goede gaan van de huidige verkeersintensiteit op de Dorpsweg.

Conclusie

Er zijn geen belemmeringen op het gebied van verkeer en parkeren. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost.