direct naar inhoud van 5.4 Reikwijdte werking onderhavig bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

5.4 Reikwijdte werking onderhavig bestemmingsplan

Om te beoordelen of een ontwikkeling kan worden gerealiseerd, is het soms niet voldoende om alleen af te gaan op de inhoud van het bestemmingsplan. Ook indien het bestemmingsplan een ontwikkeling toestaat, kan het voorkomen dat andere regelgeving of dat gesloten verdragen de daadwerkelijke uitvoering verhinderen of pas na bijvoorbeeld vergunningverlening of onderzoek mogelijk maken. De kaders die het bestemmingsplan biedt ten aanzien van nieuwe bouwmogelijkheden/bouwplaninitiatieven, bieden geen garantie voor de te verlenen bouwvergunning. Bouwplannen dienen tevens te voldoen aan de bouwverordening (vastgesteld door de gemeenteraad) als aan redelijke eisen van welstand (Welstandsnota, vastgesteld door de gemeenteraad). Bouwplannen zullen daarom naast de toets aan onderhavig bestemmingsplan tevens aan de bouwverordening en de welstandsnota worden getoetst.