direct naar inhoud van 5.5 Dit bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Dorpsweg 80
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0275.BPLG8-0002

5.5 Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, planregels en een toelichting. De plankaart (ook wel verbeelding genoemd) en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de plankaart zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.
Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:

  • 5. Agrarisch waarbij de agrarische bestemming wordt neergelegd passend bij de in de omgeving voorkomende agrarische gronden. Een nieuw bedrijf is hierbij niet mogelijk omdat een bouwvlak ontbreekt. Daar waar de paardenbak komt is dat aangeduid op de plankaart. Datzelfde geldt ook voor een nieuw bijgebouw bij de woning in het agrarische perceel;
  • 6. Wonen waarbij de woonbestemming wordt neergelegd. Onder wonen valt natuurlijk de hoofdmassa van de woning als ook aan huis verbonden beroepen e.a..

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.